Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w GłubczycachMEN WarszawaMRiRW WarszawaCDR BrwinówCKE WarszawaOKE WrocławKO Opole
Kontakt

[Rozmiar: 2451131 bajtów]
ZSCKR w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Sekretariat: tel./ fax: 077 485-30-11
Księgowość: tel. 077 485-28-85
adres e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Powrót do strony głównej
Szkoły wchodzące w skład
ZSCKR w Głubczycach
Technikum
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Szkoła Policealna
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Głubczycach

Aktualności

Sekretariat

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja

Przetargi i ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Internat

Biblioteka

Pedagog szkolny

Rada Rodziców

Samorząd Szkolny

Zespół d/s przeciwdziałania agresji w szkole

Statut szkoły


Historia szkoły

Patron

Osiągnięcia

Galeria "Rolniczaka"

Absolwenci


Szkolny Doradca Zawodowy

Bank Doradztwa Zawodowego

Niezbędnik gimnazjalisty

Pobierz dokument


Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Praktyki

Stypendia

Informacje o klasach

Materiały egzaminacyjne
i informacje z poszczególnych przedmiotów

Dla maturzystów

Konkursy

Koła zainteresowań

Sport


Organizacja roku szkolnego

Informacje

Awans zawodowy

Matury

Egzamin z przygotowania zawodowego

Przydatne linki


Plan zjazdów

Terminy egzaminów

Informacje


Informacje


Informacje


Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych


Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski


Zobacz


[Rozmiar: 23174 bajtów]

bip

[Rozmiar: 542052 bajtów]

[Rozmiar: 23174 bajtów]

[Rozmiar: 17242 bajtów]

Baza dydaktyczna


[Rozmiar: 1296298 bajtów]

[Rozmiar: 1501442 bajtów]

[Rozmiar: 1459267 bajtów]

[Rozmiar: 1304651 bajtów]

[Rozmiar: 795291 bajtów]

[Rozmiar: 1476314 bajtów]

[Rozmiar: 1334195 bajtów]

[Rozmiar: 1471672 bajtów]

[Rozmiar: 336549 bajtów]

[Rozmiar: 1386967 bajtów]

[Rozmiar: 1440813 bajtów]

Informacje

[Rozmiar: 18431 bajtów] Szkolny Doradca Zawodowy - mgr Izabela Rudzińska

Szkolny Doradca Zawodowy przyjmuje w sekretariacie naszej szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 11.00

tel. 077 485-30-11

UWAGA GIMNAZJALIŚCI !!!

[Rozmiar: 18431 bajtów] Wybór szkoły średniej stanowi jedną z kluczowych decyzji w Waszym życiu. Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej mobilizują absolwentów gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji związanej z przyszłym zawodem. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, bardzo dobre zaplecze socjalno-techniczne, pomoże Wam osiągnąć cel. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką o wieloletnich tradycjach (w roku szkolnym 20014/2015 obchodziliśmy jubileusz 60-lecia), która wychodzi naprzeciw Waszym wymaganiom i zainteresowaniom. Wybór jednego z kierunków kształcenia, które proponujemy, pomoże Wam w podjęciu przyszłej pracy. Od 1 stycznia 2008 r. ZSCKR w Głubczycach podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki niemu ma charakter regionalny i duże możliwości rozwoju także dotyczące bazy dydaktycznej.

PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 • technik agrobiznesu

 • technik architektury krajobrazu

 • technik rolnik

 • technik technologii żywności

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik turystyki wiejskiej

  WARUNKI PRZYJĘCIA

  [Rozmiar: 12387 bajtów] Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. ustala się następujące warunki przyjęcia:


 • Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
  18 maja - 3 czerwca 2015 r. (do godz. 15.00)

 • Możliwość zmiany decyzji kandydata i przeniesieniu podania do innej szkoły
  8 czerwca - 12 czerwca 2015 r.

 • Składanie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły,
  kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  oraz innych wymaganych dokumentów
  26 czerwca - 30 czerwca 2015 r. (do godz. 12.00)

 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  do szkół ponadgimnazjalnych
  1 lipca 2015 r. do godz. 12.00

 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole
  oraz dostarczenie oryginałów dokumentów
  1 lipca 2015 r. (od godz. 12.00) do 3 lipca 2015 r. (do godz. 15.00)

 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół
  i podanie informacji o wolnych miejscach
  6 lipca 2015 r. do godz. 12.00

 • Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
  6 lipca - 31 sierpnia 2015 r.

 • Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów
  klasy I szkół wszystkich typów
  31 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00

  WYMAGANE DOKUMENTY

  [Rozmiar: 21430 bajtów] Podanie (gotowy druk można otrzymać w sekretariacie szkoły, lub pobrać z naszej strony internetowej), 3 fotografie, świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu końcowego należy dostarczyć najpóźniej w terminie
  26 czerwca - 30 czerwca 2015 r.

  Pobierz podanie !!!


  REKRUTACJA UCZNIÓW ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:

  [Rozmiar: 9842 bajtów] a) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  b) liczby pkt. uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (szczegóły w Zarządzeniu nr 3 Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r.),

  c) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach.

  LISTA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU:


 • 4 letnie Technikum - tech. agrobiznesu - j. obcy, biologia, chemia

 • 4 letnie Technikum - tech. arch. krajobrazu - j. obcy, biologia, chemia

 • 4 letnie Technikum - tech. żywienia i usług gastr. - j. obcy, biologia, chemia

 • 4 letnie Technikum - tech. rolnik - j. obcy, biologia, chemia

 • 4 letnie Technikum - tech. turystyki wiejskiej - j. obcy, biologia, wf

 • 4 letnie Technikum - tech. technologii żywności - j. obcy, biologia, chemia

  SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY

  [Rozmiar: 14027 bajtów] Za osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać (oprócz pkt z j. polskiego i 3 wybranych przedmiotów) maksymalnie 25 pkt podzielonych wg następujących zasad:

  1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 pkt.
  2) udział w konkursach przedmiotowych:
  a) na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt.,
  b) na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 pkt.
  3) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
  oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
  których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
  programowej conajmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej
  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.
  4) osiągnięcia sportowe lub artystyczne:
  a) na szczeblu powiatowym (od I do III) - 1 pkt.,
  b) na szczeblu wojewódzkim (od I do III) - 2 pkt.,
  c) na szczeblu ponadwojewódz. (od I do VI) - 3 pkt.
  5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  a) wzorowa ocena zachowania - 1 pkt.,
  b) udział w zaj. kulturalno - artystycznych - 1 pkt.,
  c) uznana praca w samorządzie szkolnym - 1 pkt.,
  d) stała działalność w formie wolontariatu - aktywna współpraca
  z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
  organizacjami charytatywnymi itp. - 2 pkt.

  Pobierz ulotkę !!!

  BAZA DYDAKTYCZNA

  [Rozmiar: 1549438 bajtów] Rolniczak posiada bogatą bazę dydaktyczną, pozwalającą w pełni realizować proces kształcenia uczniów. Są to: pracownie językowe, trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownia żywienia wyposażona w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, pracownia analizy żywności z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, siłownię oraz piękną salę gimnastyczną. W obecnym roku szkolnym placówka wzbogaciła się dodatkowo o nowy ciągnik i samochód osobowy. W ten sposób szkoła zapewnia uczniom możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy na nowoczesnym sprzęcie dostosowanym do warunków unijnych. Do dyspozycji uczniów jest również internat wraz ze stołówką, który posiada piękny klub z przeznaczeniem na spotkania okolicznościowe, zebrania i uroczystości szkolne. Jest także miejscem obozów sportowych i zgrupowań kadry narodowej badmintona.

  "Dzień Otwartych Drzwi"

  [Rozmiar: 1549438 bajtów] Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną ustaliła, że "Dzień Otwartych Drzwi" odbędzie się 14 i 15 maja 2015 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły i zapoznaniem się z bazą dydaktyczną oraz warunkami rekrutacji. Grupy zorganizowane prosimy o kontakt tel. 077-485-30-11.